Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Vi lever i en tid av förändringar även på Gotland. Efter många år ...

Läs mer

Deutsch and English after Swedish text.

Jordgubbssäsongen är redan i full gång med mycket bär redan väldigt tidigt. Det extrema vädret gör att många bär mognar samtidigt vilket ger ett litet överskott som vi helst vill erbjuda på Gotland. Passa på att njuta av de röda bären till ett onormalt lågt pris.

Krusbären är åter drabbade av krusbärsstekel vilket kommer att ge enbart små bär att skörda. De kommer att gå till självplock när de mognar. Bristen på regn har gjort att gurkor och Squash tar sig långsamt och det är svårt att sia om skördar ännu. Stugorna är i princip fullbokade under säsongen men vi har haft få besökare under försäsongen vilket vi har svårt att förstå med tanke på sommarvädret. Förhoppningsvis kan vi hämta in det tappet i september och oktober.

The strawberry season is already in full swing with a lot of berries already very early. The extreme weather makes many berries  mature at the same time, which gives a small surplus that we prefer to offer on Gotland. Be sure to enjoy the red berries at an abnormally low price.
The Gooseberries are again affected by animals, which will yield only small berries to harvest. They will go to self-picking when they mature. The lack of rain has caused cucumbers and squash to slow start and it is difficult to predict the harvest  yet. The cottages are basically fully booked during the season but we have had few visitors during the preseason, which we find difficult to understand in view of the summer weather. Hopefully we can pick it up in September and October.

Die Erdbeersaison ist schon sehr früh mit vielen Beeren in vollem Gange. Das extreme Wetter führt dazu, dass viele Beeren zur gleichen Zeit reifen, was einen kleinen Überschuss ergibt, den wir auf Gotland bevorzugen zu verkaufen. Achten Sie darauf, die roten Beeren zu einem ungewöhnlich niedrigen Preis zu genießen.
Die Korinthen sind wieder von Johannisbeeren betroffen, die nur kleine Beeren zur Ernte liefern. Sie werden zur Selbsternte gehen, wenn sie reifen. Der Mangel an Regen hat dazu geführt, dass Gurken und Kürbisse langsamer wachsen werden und es schwierig ist, die Ernte noch zu berechnen. Die Cottages sind während der Saison grundsätzlich ausgebucht, aber wir hatten während der Vorsaison nur wenige Besucher, was wir angesichts des Sommerwetters nur schwer verstehen können. Hoffentlich können wir es im September und Oktober einholen.

Vintern har inte riktigt släppt oss ännu. Ytterligare en vecka med frost på ett nästan snöfritt landskap. Trots allt ser vi fram mot en vår med fåglar och blomster i naturen. Många är de gäster som drömmer om att få komma till eller återvända till vår vackra ö. Många av våra gäster har varit ute i god tid med sina bokningar men det finns ännu många platser kvar att fylla ut. Anläggningsarbetarna som bott i våra stugor är borta och vi har bytt golvbeläggningen i den stora stugan. Vårstädningen är i full gång med puts och tvätt av sängkläder å att allt är fräscht till våren. Det nya som tillkommit för oss är två nya stugor som består i en herrgård med flygelbyggnad. Båda är möjliga att boka var för sig eller tillsammans om ni är många. Det är riktiga stenhus av Gotlandsmodell och utrustade för allt man behöver för sitt boende. WiFi systemet är nyinkopplat.

Der Winter hat uns nicht richtig verlassenlassen. Eine weitere Frostwoche in einer fast schneefrei Landschaft. Immerhin freuen wir uns auf einen Frühling mit Vögeln und Blumen in der Natur. Viele sind die Gäste, die davon träumen, auf unsere schöne Insel zu kommen oder sie wieder zu besuchen.Viele unserer Gäste waren rechtzeitig mit ihren Reservierungen unterwegs, aber es gibt noch viele Plätze zu füllen. Die Bauarbeiter, die in unseren Ferienhäusern wohnten, sind weg und wir haben die Bodenbeläge in dem großen Haus gewechselt. Die Frühjahrsputz ist in vollem Gange mit putzen und wäschen, um sicherzustellen, dass im Frühjahr alles frisch ist. Das neue bei uns hinzugefügt wurden, sind zwei neue Häusern, die aus einem Herrenhaus mit einem Flügelgebäude bestehen. Beide können separat oder zusammen gebucht werden, wenn Sie viele Läute sind. Es sind zwei echte Steinhäusen von Gotland Modell und ausgestattet für alles, was Sie für Ihre Unterkunft benötigen. Das WiFi-System ist neu verbunden.

The winter has not really left us. Another week of frost and an almost snowfree landscape. After all, we look forward to a spring with birds and flowers in nature. Many are the guests who dream of getting to or returning to our beautiful island. Many of our guests have been out in good time with their reservations, but there are still many places left to fill. The construction workers who lived in our cottages are gone and we have changed the floor coverings in the large cottage. Spring cleaning is in full swing with cleaning  and laundry to make sure everything is fresh in spring. The new ones added to us are two new cabins that consist of a mansion with a wing building. Both are possible to book separately or together if you are many. They are real stone houses of Gotland model and equipped for everything you need for your accommodation. The WiFi system is newly connected.

 

Spingtime ...

Publicerad 2015-04-20, 08:12

Som gammal löpare finns det fortfarande lite spring i huvudet men mindre i benen. Våren i år har heller inte sprungit iväg. Det är säkert den längsta våren jag upplevt på många år. Februari till Maj!!!! Just nu är vi väldigt spända på hur jordgubbarna skall utvecklas. Stugbokningen ser ut att bli rekordartad även i år.

Nickarve Gård, Adress: Hejdeby Nickarve 308, 621 76 Visby
Telefon: 0498-26 15 05 , Mobil: 0768-46 15 05, 
E-post: fbserv@gotlandica.se

© Nickarve Gård  |  » Om cookies  |  » Sitemap